T.C. Issued For 2019-2020 IV Class

Student Name Admission Number TC Link
AARAV KHANDELWAL 2515
ADITI NATHAWAT 1660
ASHUTOSH LAVANIA 2245
DARSHIKA JOSHI 1626
HEERAL GULWANI 2853
JISHAAN SHARMA 1640
KUMKUM SINGH 2264
PIYUSH KUMAR JAISWAL 2995
PRIYANSHI SHARMA 2747
SHRESHTHA PAREEK 2596
VEDANT GARG 2260