T.C. Issued For 2019-2020 XI Class

Student Name Admission Number TC Link
AYUSH BHARDWAJ 0850
HARMENDRA SINGH SHEKHAWAT 0292
HEMANT JARWAL 1514
JASH RAJANI 1816
KASHIKA BANSAL 1124
MEGHA SHARMA 1339
NAVEEN KUMAR MEENA 1080
NEERAV SETHI 1017
NISHTHA DHAKAD 2605
RISHABH VERMA 1158
SHIVAM SHARMA 1548
SURAJ CHHABRA 0211