T.C. Issued For 2019-2020 XII Class

Student Name Admission Number TC Link
MADHUR JAIN 1011
MANAL JORWAL 1483
MANAV SHARMA 1724
MANVEE SHARMA 2887
MOHIT KUMAR 1804
MOHIT KUMAR JANGID 0714
MOHIT SHARMA 0547
MOHNISH SWAMI 2432
MUDIT AGARWAL 1442
MUSKAN SHARMA 1547
NAVEEN SAINI 1810
NIKHIL LUKHADIYA 1736
PIYUSH CHOUDHARY 1584
PIYUSH YADAV 0537
POOJA RAJAWAT 0530
PRATEEK KARAMCHANDANI 1985
PRIYANSHU 2869
RAGHAV MALHOTRA 0736
RAHUL CHOUDHARY 0550
REENA RAJAWAT 2094